Company Overview
Technologies
Email Formats
Faqs

10 free leads on us

Use our Chrome Extension & instantly connect with prospects

Download Free
Use Google
crystals

Find Contacts

Homepage  >  Business Services  > 

Networkers

Company Name

Networkers

Main Industry

Business Services

Website

www.networkers.pl

Contact Information

Krakow, Lesser Poland Voivodeship Office

Konarskiego 44-7 Stanislawa, Krakow, Lesser Poland Voivodeship, Poland

Networkers Profile and History

networkers.pl - rozwizania do systemów IT, centrów danych i rodowisk DevOps. Jestemy dostawc kompletnych rozwiza do systemów IT, centrów danych i rodowisk DevOps, który dziaa od 2009 roku. Sprzedajemy pojedyncze produkty, jak i kompletne rozwizania. Naszymi klientami s skomputeryzowane organizacje posiadajce minimum 50-pracowników i kilka lokalizacji. Najczciej dziaamy w kooperacji z lokalnym dzia em IT, który jest pierwsz lini wsparcia i zajmuje si obsug specyficznych dla brany klienta problemów. Wspópracujemy te z dziaami IT, które samodzielnie wszystko wdraaj. W takich przypadkach oferujemy szkolenia i pomagamy dobra produkty. Pomagamy przy wyborze rozwiza do systemów IT i centrów danych. Nie zawsze wybór taszych produktów wychodzi taniej i nie zawsze te najdrosze s najlepsze. Warto zwróci uwag na dostpno szkole i firm na lokalnym rynku, które bd potrafiy pomóc w obszarze wybieranych rozwiza. Nie mona te zapomnie o kompatybilnoci, moliwoci wykorzystania dostpnych funkcji i dalszej obsudze. Posiadamy w naszym laboratorium du ilo sprztu, który umoliwia nam odtworzenie caej lub czciowej infrastruktury systemu informatycznego klienta. Dziki temu jestemy w stanie zasymulowa prawdziwe rodowisko i dokona prekonfiguracji u nas. Sprawdza si to nawet przy duych, wielomilionowych projektach, gdzie na miejscu wystarczy ju tylko przekrci sprzt, poprzepina kabelki i skupi si na weryfikacji oraz gbszej personalizacji i modyfikacji ustawie. W takim modelu wikszo problemów z oprogramowaniem i konfiguracj, moemy wyapa i poprawi u nas.

...Read More

Networkers

Networkers.pl

networkers.pl Sp z oo

Revenue

$3.7 M

Employees

14

Top Networkers Integrations and Technologies

Here's a list of some of the top trending technologies and APIs used by Networkers.

Frameworks and Libraries

(3 Technologies)

Programming Languages

(2 Technologies)

Web Content Management Systems

(1 Technologies)

Web Conferencing

(1 Technologies)

Network Hardware

(1 Technologies)

Networkers Email Formats

ParameterSample EmailPercentage

What is Networkers revenue?

Networkers revenue is $3.7 M

How many employees does Networkers have?

Networkers has 14 employees

What are Networkers’s primary industries?

Networkers’s main industries are: Business Services, Information & Document Management, EducationTraining...See More

What are some additional names or alternative spellings that users use while searching for Networkers?

Networkers appears in search results as Networkers, Networkers.pl, networkers.pl Sp z oo