Menu


SORRY, WE COULD NOT FIND A MATCH
Can't find the technology you are looking for? Leave a request and we'll start tracking it for you
Can't find the technology you are looking for? Leave a request and we'll start tracking it for you

Domain

tidningskungen.se


Number of Technologies

71

Founded Year

2001


Number of Contacts

3

Alexa Rank

16,777,215


Number of Job Postings

N/A

Want to see all the technologies used by tidningskungen.se?

Download our Chrome Extension

About tidningskungen.se

Medieutveckling är ett marknadsförings- och försäljningsföretag åt Sveriges ledande tidningsförlag. Vår affärsidé är att erbjuda enkla tidningstjänster till smarta kunder.

Detta gör vi främst via Tidningspaketet som ger förlag en unik marknadsföringskanal till företag med väntande kunder. Väntrummen får i sin tur en billig och enkel prenumeration på 6 eller 15 tidningar varje månad.

Via dotterbolaget Mediafy Magazines AB driver vi även ett nätverk av 12 olika tidningshemsidor med allt ifrån bloggar, recensioner och tidningsarkiv till försäljning av över 400 tidningar. För mer information se www.tidningskungen.se www.tidningsbutiken.se, www.tidningsarkivet.se

Företaget grundades år 2001 och finns idag även representerat i Norge; www.mediafy.no.

For a quick look at additional technographic info on tidningskungen.se or any domain on the web, download our Chrome Extension. Check out our help article to see how Datanyze Insider can help you.

Company Type

Private, Public, or Non-Profit

Tech Spend

Monthly technology spends based on tech stacks

SIC & NAICS Code

Readily available SIC & NAICS codes

Revenue

Estimated annual revenue

Funding

See how much funding a company has received

Social Links

Easy-to-access social links

Try Datanyze for free

See technologies, find emails, and build prospect lists with our free Chrome extension.