Menu


SORRY, WE COULD NOT FIND A MATCH
Can't find the technology you are looking for? Leave a request and we'll start tracking it for you
Can't find the technology you are looking for? Leave a request and we'll start tracking it for you

Domain

rtklive.com


Number of Technologies

23

Founded Year

1999


Number of Contacts

1

Alexa Rank

92,555


Number of Job Postings

N/A

Want to see all the technologies used by rtklive.com?

Download our Chrome Extension

About rtklive.com

1999

UNMIK/OSBE ftojnë Unionin Evropian të Transmetimeve (EBU) të vendosë dhe të menaxhojë një transmetues të pavarur publik në Kosovë sipas Memorandumit të Mirëkuptimit (MOU) të OSBE-së. Më 19 shtator RTK-ja fillon transmetimin e një shërbimi 2-orësh televiziv analog satelitor. Në tetor OSBE-ja bën transferimin e radio stacionit të ripërtërirë publik “Radio Prishtina” në RTK. Ajo rilansohet si “Radio Kosova”.

2000

Radio stacioni i OKB-së, “Radio Blue Sky” i bashkohet RTK-së. ‘Blue Sky’ është stacion multietnik që i dedikohet audiencës së të rinjve. Në tetor paisjet teknike në Televizion dhe Radio avansohen mjaft, në saje të një donacioni substancial nga Qeveria e Japonisë. Në nëntor Radio Televizioni i Kosovës fillon zgjerimin e programit dhe shtohet në katër orë në ditë. Në skemën e re programore fillon transmetimi i magazinit informativ në serbisht, si plotësim i lajmeve ditore në gjuhën serbe. Ndërkaq, më vonë filluan lajmet dhe magazini informativ në turqisht. Radio dhe Televizioni fillojnë transmetimin në Rrjetin e ri të Transmetimit Terrestrial të Kosovës.

For a quick look at additional technographic info on rtklive.com or any domain on the web, download our Chrome Extension. Check out our help article to see how Datanyze Insider can help you.

Company Type

Private, Public, or Non-Profit

Tech Spend

Monthly technology spends based on tech stacks

SIC & NAICS Code

Readily available SIC & NAICS codes

Revenue

Estimated annual revenue

Funding

See how much funding a company has received

Social Links

Easy-to-access social links

Try Datanyze for free

See technologies, find emails, and build prospect lists with our free Chrome extension.