Menu


SORRY, WE COULD NOT FIND A MATCH
Can't find the technology you are looking for? Leave a request and we'll start tracking it for you
Can't find the technology you are looking for? Leave a request and we'll start tracking it for you

Domain

kb.se


Number of Technologies

14

Founded Year

N/A


Number of Contacts

N/A

Alexa Rank

73,856


Number of Job Postings

N/A

Want to see all the technologies used by kb.se?

Download our Chrome Extension

About kb.se

Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. Huvuduppgiften är att samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla svenskt tryckt och audiovisuellt material. KB har också ett nationellt samverkans- och utvecklingsansvar för bibliotekssektorn.

Sedan den första lagen om pliktleveranser stiftades 1661 har i stort sett alla publikationer som utgivits i Sverige samlats in. På KB sparar vi allt material för framtida generationer, oavsett innehåll och form – ingenting får kastas.

KB är också ett forskningsbibliotek, främst inom humaniora och samhällsvetenskap. KB har genom åren varit en viktig källa för forskare, journalister, författare och studenter.

I dialog med den svenska bibliotekssektorn koordinerar KB strategiska utvecklingsinsatser för svenska bibliotek. Det innebär bland annat arbete med biblioteksstatistik, forbildningsfrågor och digitaliseringssamordning.

Vi driver också flera större projekt, bland annat för ökad och fri spridning av vetenskapliga resultat, så kallad Open Access.


The National Library of Sweden is a state agency. Our mission is to collect, preserve and make Swedish print and audiovisual material available to the public. We also coordinate strategic collaboration and business development in the Swedish library sector.

For a quick look at additional technographic info on kb.se or any domain on the web, download our Chrome Extension. Check out our help article to see how Datanyze Insider can help you.

Company Type

Private, Public, or Non-Profit

Tech Spend

Monthly technology spends based on tech stacks

SIC & NAICS Code

Readily available SIC & NAICS codes

Revenue

Estimated annual revenue

Funding

See how much funding a company has received

Social Links

Easy-to-access social links

Try Datanyze for free

See technologies, find emails, and build prospect lists with our free Chrome extension.